Yayın Politikamız

grs_logo001

Giresun Haber Gazetesi Yayın İlkeleri;

1- Habercilikte temel işlev, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan, sansürlemeden, hiçbir baskı veya çıkar grubunun etkisi altında kalmadan, objektif bir biçimde kamuoyuna iletmektir.

2- Giresun Haber Gazetesi, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar; gazetenin ya da gazetecinin itibarını sarsacak türden bir faaliyet ve organizasyon içinde olamaz, herhangi bir profesyonel spor kulübünde ve herhangi bir siyasi partide aktif görev alamaz.

3- Giresun Haber Gazetesi, Gazete ve dergilerin çalışanları, seçim öncesinde oylarının rengini açıklayarak okuru yönlendiremez, gazeteyi siyasi açıdan bağlayacak tavır takınamaz.

4- Giresun Haber Gazetesi, Yayına konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan meslek etik ve geleneklerine aykırı hiçbir hediye, maddi çıkar ve ayrıcalık kabul edilmez.

5- Doğrudan haberin unsuru olmadığı sürece hiç kimse cinsel kimliği, dili, dinî inancı veya inançsızlığı, ırkı, milliyeti, meslek grubu, toplumsal sınıfı ve fizikî engelleri ile tanımlanamaz; bunlara ilişkin olarak küçümsenip aşağılanamaz.

6- Hiç kimse, somut bilgi ve belge bulunmadıkça yasaların suç saydığı eylemlerle suçlanamaz.

7- Haber, reklam ve halkla ilişkiler servisleri birbirlerinden bağımsız çalışır. Editoryal kadro haberle ilgili olmadığı sürece, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerine karışmaz; reklam ve PR servisleri de haber içeriğine, zamanlamasına müdahale edemez.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Giresun Haber Gazetesi
Author Rating
51star1star1star1star1star